A vallás befolyásolja viselkedésünket

doctor checking pressure
doctor checking pressure


A vallás pozitívan és negatívan is hathat az emberi magatartásra. Kutatók szerint a vallásgyakorlás ugyanis kiválthat optimista szemléletet vagy szorongást az arra fogékony hívőkben.

Több kutatásban vizsgálták a vallásosság és az emberi magatartás közti kapcsolatot. Harold G. Koenig és társai, a terület kiemelkedő szakértői megállapították, hogy a hit egyaránt gyakorol negatív és pozitív hatást a vallásosak mindennapjaiban. Optimizmust ad, lelki jólétet, életcélt, segít az önértékelésben és a gyász feldolgozásában. Ezenkívül növeli a házasság stabilitását, valamint a társas támasz erejét is. Ugyanakkor kapcsolatot találtak a magányosság, depresszió, öngyilkosság, szorongás, skizofrénia, alkohol- és drogfogyasztás, valamint a bűnözés jelenségeivel is. Vallásunk befolyásolja döntéseinket, illetve egyeseknek támogatást, másoknak félelmet nyújt.

Összegezve az eddigi kutatásokat Horváth-Szabó Katalin valláspszichológus úgy véli, hogy a hit három nagy területen formálja át a mindennapi problémákkal való megküzdéseinket. A vallás egyrészt értelmet és szándékot ad az eseményeknek. Különösen segít a sokszor értelmetlennek látszó szituációkban, illetve bizonyos fenyegetettségek és súlyos veszteségek idején. Megszenteli a mindennapokat, vagyis a hívő minden történésben Isten jelenlétét érzékeli. Így dolgozza fel az átélteket, és a felsőbb hatalom jelenléte miatt látja, hogy mik a korlátai, mit nem befolyásolhat. Ez segít átlendíteni a megoldhatatlannak tűnő gondokon. Ezek miatt viszont az egyén megélheti a problémákat Isten büntetéseként is. Ilyenkor súlyos bűntudatot, reménytelenséget, tehetetlenséget is érezhetnek bizonyos vallásgyakorlók.

Az akadályok leküzdésében támaszt nyújthat a hit, illetve az adott vallásos közösség is. Az Istenhez való imádkozás vigaszt ad, segít az érzelmek feldolgozásában. A Biblia, illetve más szent iratok olvasása eltereli a figyelmet, és nem utolsósorban megnyugtatja a gondolatokat is. Ha azonban az egyén fél a teremtőtől , passzivitásba fordulhat, és feladhatja a problémákkal való szembenézést mondván, úgy sem tehet ellene semmit.

Rate this post